ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། 2023

炮轟澤仁扎西 摧毀一切邪說

རྫ་ཚེ་བཀྲ་སོགས་ལ་ལོག་བཤད་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་སྒྱོགས་མདའ།

ཁྱེད་རང་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་སང་ལ་སྤྱི་བའི་དབུ་འཛིན་མི་དགོས་པར་འདོད་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མར་ངས་འདི་ནས་འཛུབ་མོས་རི་སྟོན་གྱིས་གཏམ་བདེན་པས་ཕྱུག་པ་འགའ་ལབ་འདོད་སྐྱེས་བྱུང་བས། ཅིས་ཀྱང་གསན་པར་ཞུ།

ཀློག་པ།
炮轟澤仁扎西 摧毀一切邪說

རྫ་ཚེ་བཀྲ་སོགས་ལ་ལོག་བཤད་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་སྒྱོགས་མདའ།

ཁྱེད་རང་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་སང་ལ་སྤྱི་བའི་དབུ་འཛིན་མི་དགོས་པར་འདོད་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མར་ངས་འདི་ནས་འཛུབ་མོས་རི་སྟོན་གྱིས་གཏམ་བདེན་པས་ཕྱུག་པ་འགའ་ལབ་འདོད་སྐྱེས་བྱུང་བས། ཅིས་ཀྱང་གསན་པར་ཞུ།

ཀློག་པ།