བཀའ་སློབ།

太好了 債都還清了

བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།

ཤྲི་ཚང་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་སྔགས་འཆང་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་ཐོལ་གླུ་ཀ་དག་གི་ཟླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བྲིས་ནས་གནང་འདུག་པ་དང་། གཞན་ཡང་དཔའ་སྨྱོན་ཞུ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་མཐུན་གྱི་དགོངས་འཆར་བཀའ་བཀྱོན་གནང་བ་སོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། བཀའ་དྲིན་ཆེ།

ཀློག་པ།
機會來了

ཁྱེད་ལ་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོབ་སོང་།

རང་བཞིན་ངན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།།
སྡིག་སྡུག་དྲག་པོས་ནོན་མཐོང་ཚེ།།
རིན་ཆེན་གཏེར་དང་འཕྲད་པ་བཞིན།།
རྙེད་པར་དཀའ་བས་གཅེས་འཛིན་ཤོག།

ཀློག་པ།
太好了 債都還清了

བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།

ཤྲི་ཚང་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་སྔགས་འཆང་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་ཐོལ་གླུ་ཀ་དག་གི་ཟླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བྲིས་ནས་གནང་འདུག་པ་དང་། གཞན་ཡང་དཔའ་སྨྱོན་ཞུ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་མཐུན་གྱི་དགོངས་འཆར་བཀའ་བཀྱོན་གནང་བ་སོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། བཀའ་དྲིན་ཆེ།

ཀློག་པ།
機會來了

ཁྱེད་ལ་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོབ་སོང་།

རང་བཞིན་ངན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།།
སྡིག་སྡུག་དྲག་པོས་ནོན་མཐོང་ཚེ།།
རིན་ཆེན་གཏེར་དང་འཕྲད་པ་བཞིན།།
རྙེད་པར་དཀའ་བས་གཅེས་འཛིན་ཤོག།

ཀློག་པ།